เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายชูวิบูลย์ เงางาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนำหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล สร้างเครือข่ายระหว่างคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนำหมู่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล โดยมีกำหนดจัดอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 264 คน โดยมีวิทยากรที่ผ่านการอบรมโครงการชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดสูงสุด ๑๐๐ ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ครู ก) มาเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมในครั้งนี้

IMG20231213112442
IMG20231213101601
IMG20231214113340
IMG20231214105031
IMG20231214091349
IMG20231213114337
IMG20231213112352
IMG20231213110705
IMG20231213102242
IMG20231213101244

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE Official Account

เพิ่มเพื่อน