ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ขอประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

LINE Official Account

เพิ่มเพื่อน